iklan 1

Selamat berkunjung ke laman blog Cikgu Azmi Jaaffar, Semoga apa yang di paparkan di sini akan memberi manfaat kepada guru-guru dan pelajar untuk mempelajari SAINS........Hari-hari belajar SAINS, bila-bila masa & di mana-mana shj...... :) .

Isnin, 6 Februari 2012

Soalan Lakar Pecut 2

Soalan 2

Kaji pernyataan berikut

Aloi lebih keras berbanding logam tulen

Anda diberikan blok loyang, blok aluminium, bola keluli, tali, pemberat 500 g dan kaki retort


(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah]

(b) Jalankan satu eksperimen bagi menguji hipotesis di (a) berdasarkan kepada kreteria berikut.

(i) Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii) Kenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) Alatradas dan bahan [1 markah]

(iv) Kaedah [4 markah]

(v) Penjadualan data [1 markah]
Langkah untuk menjawab soalan

1) Lakarkan gambar rajah yang berkaitan terlebih dahulu seperti di bawah dengan menggunakan semua alat radas yang dinyatakan dalam soalan dan ditambah sekurang2 nya satu alat untuk pengukuran – pada g/rajah di bawah yang ditambah ialah pembaris

2. Perhatikan gambarajah dan dapatkan maklumat daripada gambarajah
Apakah yang sama/ pembolehubah yang dimalarkan (PU Malar)?
Apakah yang diubah/pembolehubah dimanipulasi (PUM)?
Apakah keputusannya/pembolehubah bergerakbalas (PUB)?

3. Bina hipotesis
Perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi (PUM) dan pembolehubah bergerakbalas (PUB)
Cth: Jika..........(PUM)............................., maka.............(PUB)........................
Semakin...(PUM)............................, semakin.........(PUB)........................

4. Nyatakan tujuan eksperimen:
Ayat mesti di mulakan dengan untuk mengkaji kesan / untuk mengeksperimen kesan / untuk menyiasat kesan
Cth: Untuk mengkaji kesan .........(PUM)..............terhadap ..........(PUB)...................

5. Pembolehubah
Malar (pembolehubah yang ditetapkan sepanjang eksperimen)
Manipulasi (pembolehubah yang diubah-ubahkan dalam eksperimen)
Bergerak balas (keputusan eksperimen )

6. Bahan dan Alat radas
Semua yang disenaraikan dalam soalan perlu ditulis semula dan tambah sekurang-kurangnya satu alat untuk pengukuran.

7. Kaedah
Lukiskan gambarajah yang telah dilakarkan
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah dimalarkan
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah dimanipulasi
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah bergerakbalas

Jika keputusan tidak diperolehi pada masa yang sama, perlu dituliskan ayat ini
Alat radas/eksperimen dibiarkan selama ................................

Jika pelajar tiada idea untuk eksperimen tersebut, tuliskan ayat ini
Pemerhatian direkodkan dalam jadual data

8. Penjadualan Data
Lukiskan jadual
Jadual mesti Ada Tajuk jadual (PUM dan PUB)

PUMPUB
Data PUMData PUB tak diperlukanCONTOH JAWAPAN – DIGALAKKAN MENJAWAB DALAM BENTUK JADUAL
HipotesisJika bongkah aloi digunakan, maka ke dalaman lekuknya kurang dalam
Tujuan Eksperimen Untuk mengkaji kekerasan aloi dan kedalaman lekuk yang terhasil
Pembolehubah Malar : jisim pemberat, jarak antara pemberat dan bola keluli
Manipulasi : jenis bongkah logam
Bergerakbalas : Kedalaman lekuk yang terhasil
Alat Radas dan bahanBongkah loyang, bongkah aluminium, bola keluli, tali, pemberat 500 g dan kaki retort dan pembaris
Kaedah

1. Sediakan alatradas seperti gambarajah di atas
2. Gantungkan pemberat 500 g pada ketinggian yang sama pada dua kaki retort
3. Letakkan bongkah loyang dan bongkah aluminium di bawah pemberat yang digantung
4. Letakkan satu bola keluli di atas setiap bongkah logam tersebut
5. Jatuhkan pemberat ke atas bola keluli.
6. Catatkan ke dalaman lekukan yang terhasil pada kedua-dua bongkah ke dalam jadual data
Penjadualan Data
Jenis bongkah Kedalaman lekukan
Aluminium
Loyang

Ahad, 5 Februari 2012

Kaedah Lakar Pecut Soalan No 10

Soalan 1

Kaji pernyataan berikut

Bendasing mempengaruhi takat didih air suling


Anda diberikan garam, air suling, sudu, 2 bikar, kasa dawai, penunun bunsen dan tungku kaki tiga

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah]

(b) Jalankan satu eksperimen bagi menguji hipotesis di (a) berdasarkan kepada kreteria berikut.

(i) Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii) Kenalpasti pembolehubah [2 markah]

(iii) Alatradas dan bahan [1 markah]

(iv) Kaedah [4 markah]

(v) Penjadualan data [1 markah]
Langkah untuk menjawab soalan

1) Lakarkan gambar rajah yang berkaitan terlebih dahulu seperti di bawah dengan menggunakan semua alat radas yang dinyatakan dalam soalan dan ditambah sekurang2 nya satu alat untuk pengukuran – pada g/rajah di bawah yang ditambah ialah termometer

2. Perhatikan gambarajah dan dapatkan maklumat daripada gambarajah
Apakah yang sama/ pembolehubah yang dimalarkan (PU Malar)?
Apakah yang diubah/pembolehubah dimanipulasi (PUM)?
Apakah keputusannya/pembolehubah bergerakbalas (PUB)?


3. Bina hipotesis
Perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi (PUM) dan pembolehubah bergerakbalas (PUB)

Cth: Jika..........(PUM)............................., maka.............(PUB)........................

Semakin...(PUM)............................, semakin.........(PUB)........................


4. Nyatakan tujuan eksperimen:
Ayat mesti di mulakan dengan untuk mengkaji kesan / untuk mengeksperimen kesan / untuk menyiasat kesan

Cth: Untuk mengkaji kesan .........(PUM)..............terhadap ..........(PUB)...................


5. Pembolehubah
Malar (ditetapkan sepanjang eksperimen)
Manipulasi (yang diubah-ubah semasa eksperimen)
Bergerak balas (keputusan akibat perubahan PUM)


6. Bahan dan Alat radas
Semua yang disenaraikan dalam soalan perlu ditulis semula dan tambah sekurang-kurangnya satu alat untuk pengukuran.


7. Kaedah
Lukiskan gambarajah yang telah dilakarkan
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah dimalarkan
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah dimanipulasi
Nyatakan langkah yang menerangkan pembolehubah bergerakbalas
Jika keputusan tidak diperolehi pada masa yang sama, perlu dituliskan ayat ini
Alat radas/eksperimen dibiarkan selama ................................
Jika pelajar tiada idea untuk eksperimen tersebut, tuliskan ayat ini
Pemerhatian direkodkan dalam jadual data


8. Penjadualan Data
Lukiskan jadual
Jadual mesti Ada
Tajuk jadual (PUM dan PUB)
Data PUM
Data PUB tak diperlukanCONTOH JAWAPAN – DIGALAKKAN MENJAWAB DALAM BENTUK JADUALHipotesis

Jika garam ditambah ke dalam air suling, maka takat didihnya berubah kepada 104 oC

Tujuan Eksperimen

Untuk mengkaji kesan kehadiran bendasing terhadap takat didih air suling

Pembolehubah

Malar : Isipadu air suling
Manipulasi : Kehadiran garam
Bergerakbalas : Takat didih air suling

Alat Radas dan bahan

Garam, Air suling, 2 bikar, sudu, penunun bunsen, tungku kaki tiga, kasa dawai, dan termometer

Kaedah1. Sediakan alatradas seperti gambarajah di atas
2. Masukkan 50 ml air suling ke dalam kedua-dua bikar
3. Masukkan satu sudu garam ke dalam salah satu bikar
4. Panaskan kedua-dua bikar sehingga air suling mendidih dengan menggunakan penunun bunsen.
5. Catatkan takat didih air suling tanpa garam dan takat didih air suling + garam dengan menggunakan termometer
6. Catatkan keputusan takat didih air suling ke dalam jadual data

Penjadualan Data


Kehadiran bendasingTakat didih
Air suling
Air suling + garam